Examendata

De examendata vindt u op de site van Examenpunt. Daar kunt u zich ook aanmelden. Let op:

  • deĀ  website van Examenpunt opent in een nieuw venster
  • de examenlocatie is in Arnhem

Door aanmelding voor een SVS-examen bent u gebonden aan het SVS-examendocument en de daarin opgenomen examen-eisen, procedures etc. Zie ook de opzet van de examens.

Overgangsregeling

In de eerste maanden van 2023 konden door omstandigheden helaas geen examens worden afgenomen. Als daardoor de einddatum van uw certificaat en pasje (bijna) verstreken is, komt u in aanmerking voor de onderstaande overgangsregeling (tabbladen Examen en Geldigheid).

Meld u zo spoedig mogelijk aan voor het eerstvolgende examen. Wij verlengen uw registratie dan administratief tot een tijdstip waarop het examen geheel is afgerond. U krijgt daarvan een bevestiging per mail. U ontvangt geen nieuw pasje met de tijdelijk verlengde geldigheidsduur.

De tot nu toe verstuurde SVS-certificaten en -pasjes blijven geldig tot de einddatum die erop staat. Zodra uw registratie (na een met goed gevolg afgelegd examen) definitief is verlengd, ontvangt u een nieuw certificaat en een nieuw pasje. De nieuwe einddatum is vijf jaar na de vorige einddatum. Een eventuele administratieve verlenging (zie tabblad Examen) telt dus niet mee.