Privacyverklaring

 

Stichting Veilig Spelen vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

Stichting Veilig Spelen is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking.