Opzet examens

De gang van zaken rond de SVS-examens en de examen-eisen staan in het SVS-examendocument (pdf). De kosten vindt u op de site van Examenpunt. De jaarlijkse bijdrage voor vermelding in het SVS-register bedraagt in 2024 € 350,90 (vanaf het tweede jaar).

Wilt u weten welk SVS-examen voor u is weggelegd, bekijk dan de beschrijving van de drie niveaus. Er is ook een mogelijkheid om voorbeeldvragen in te zien.

De examens bestaan uit meerkeuzevragen. De vragen zijn gebaseerd op de eind- en toetstermen in de volgende toetsmatrijzen:

De deelnemers aan het examen SVS Inspecteur Spelen-1 ster en SVS Inspecteur Spelen-2 ster mogen bij het examen gebruik maken van de WAS en de in de toetsmatrijzen genoemde Normenbundels. Het WAS wordt beschikbaar gesteld. Kandidaten mogen hun eigen Normenbundels meenemen, maar hierin mogen geen aantekeningen zijn gemaakt. Opleidingsmateriaal is niet toegestaan.

 

Om een voldoende te behalen moet de kandidaat minimaal het volgende aantal vragen goed beantwoorden:

  • SVS Inspecteur Spelen-Basis: 30 van de 40 vragen moeten goed worden beantwoord.
  • SVS Inspecteur Spelen-1 ster: 43 van de 60 vragen moeten goed worden beantwoord.
  • SVS Inspecteur Spelen-2 ster: 54 van de 75 vragen moeten goed worden beantwoord.