Over ons

De Stichting Veilig Spelen (SVS) heeft als doel de kwaliteit van inspecteurs en veiligheid van speeltoestellen op openbare gelegenheden te verhogen en te toetsen. Dit wil SVS bereiken door onder andere examens af te nemen en gediplomeerden te registreren.

Bestuursleden

Dhr. drs. W. van Weperen (voorzitter)
Dhr. ing. J. Bos (secretaris)
Dhr. D. van Rooij (penningmeester)

Technische Commissie

De Technische Commissie (v/h examencommissie) van de Stichting Veilig Spelen adviseert SVS op het gebied van het curriculum, maakt examenvragen en volgt Europese ontwikkelingen. De TC bestaat uit deskundigen uit de speelmarkt onder voorzitterschap van dhr. R. van der Velden.

Voorwaarden voor gebruik van naam en logo van de SVS

De naam en het logo van de SVS mogen onder bepaalde voorwaarden door derden worden gebruikt. Ten eerste door partijen die de doelen en activiteiten van de SVS ondersteunen en bekend willen maken, ten tweede door geregistreerde inspecteurs en hun eventuele werkgevers, en ten derde in de rapportage van door hen uitgevoerde inspecties. De voorwaarden voor deze drie groepen zijn hieronder gespecificeerd. In alle gevallen mag het SVS-logo alleen worden gebruikt in de officiële vorm en uitvoering; de grafische bestanden van het logo zijn op te vragen bij het SVS-secretariaat. De SVS zal optreden tegen iedere overtreding van deze voorwaarden, en passende bekendheid geven aan onterecht gebruik van haar naam en logo.

Voorlichting

Partijen die de doelen en activiteiten van de SVS ondersteunen en bekend willen maken mogen de naam en het logo van de SVS gebruiken voor voorlichtingsdoeleinden. Naam en logo mogen niet worden gebruikt in een omgeving of context die tot verwarring kan leiden over hun betekenis. Een aanbieder van inspecties van speelgelegenheden door geregistreerde SVS-inspecteurs mag op een aparte pagina op zijn website of in folders voorlichting geven over de doelen en activiteiten van de SVS, en daarbij het SVS-logo afbeelden.

Registratie

Een geregistreerde SVS-inspecteur mag zijn/haar registratie bekend maken via informatiedragers (website, folders, brieven, etc.) van zichzelf of zijn/haar werkgever. Hiervoor mogen de naam en het logo van de SVS worden gebruikt, met dien verstande dat volstrekt duidelijk moet zijn wat de betekenis hiervan is, en geen onterechte suggesties worden gewekt. Elke vermelding van een SVS-registratie moet vergezeld gaan van de naam van de inspecteur, het aantal sterren, en een hyperlink naar de homepage van de SVS of de van toepassing zijnde webpagina met geregistreerde inspecteurs.

De werkgever van een of meer geregistreerde SVS-inspecteurs mag niet in algemene termen verwijzen naar de beschikbaarheid van geregistreerde inspecteurs, maar dient de inspecteur(s) te vermelden conform de bepalingen in de vorige alinea.

Bij beëindiging van de registratie, om wat voor reden dan ook, moet het gebruik van de naam en het logo van de SVS onmiddellijk worden beëindigd.

Rapportage

Inspecteurs en inspectiebedrijven mogen de naam en het logo van de SVS uitsluitend gebruiken in of bij inspectierapporten die volledig zijn gebaseerd op het werk van een of meer geregistreerde inspecteurs. De betrokken inspecteur(s) moet(en) in het rapport met naam, aantal sterren en SVS-registratienummer worden genoemd, en het rapport ondertekenen ten teken dat zij (mede) verantwoordelijk zijn voor de inhoud.