Informatie voor opleiders

Opleiden behoort niet tot de taak van de SVS. De stichting neemt alleen examens af en registreert gediplomeerden. Er zijn al onafhankelijke opleiders die (aankomend) inspecteurs opleiden tot SVS Inspecteur-1 ster en SVS Inspecteur-2 ster. Het certificaat SVS Inspecteur Spelen-Basis is bestemd voor een veel bredere doelgroep. Een opleiding tot SVS Inspecteur Spelen Basis past bij opleiders in het segment recreatie, veiligheid, groen en/of keuringen. Maar ook bij instellingen die cursussen en opleidingen aanbieden in een breder en algemener segment.

Certificaten

De SVS biedt certificaten op drie niveaus: SVS Inspecteur Spelen-Basis, SVS Inspecteur Spelen-1 ster en SVS Inspecteur Spelen-2 ster.
SVS Inspecteur Spelen-Basis is met name bedoeld voor onder andere medewerkers van speeltuinen, van kinderdagverblijven, in de groenvoorziening, wijkbeheerders, conciërges van basisscholen e.d. die met regelmaat op speelplaatsen komen. Inspecties zijn niet hun hoofdtaak, maar het is belangrijk dat ze weten hoe ze toestellen moeten inspecteren op onveilige situaties. Ze hebben ook enige praktische basiskennis van de geldende wet- en regelgeving rondom speeltoestellen. Zo houden ze de speelplek op dagelijkse basis veilig.

SVS Inspecteur Spelen-1 ster en SVS Inspecteur Spelen-2 ster zijn bedoeld voor medewerkers die vanuit hun beroep belast zijn met de operationele periodieke inspectie (1 ster) of jaarlijkse hoofdinspectie (2 ster) van speeltoestellen. Denk daarbij aan medewerkers van de gemeente, leveranciers van speeltoestellen, hoveniers, en inspectiebureaus. De certificaten zijn gebaseerd op officiële wet- en regelgeving rond speeltoestellen zoals omschreven in de WAS (Warenwetbesluit Attracties en Speeltoestellen). Let op: inspecteurs doen geen keuringen. Keuringen of certificeringen zijn voorbehouden aan officiële keuringsinstanties (AKI’s).

Kijk hier voor een gedetailleerde beschrijving en de toetstermen waarop de examens SVS Inspecteur Spelen zijn gebaseerd.

De SVS zet met de certificaten SVS Inspecteur Spelen-1 ster en -2 ster een hoge en eenduidige norm neer voor inspecties van speeltoestellen. Doordat gediplomeerden worden geregistreerd, kunnen inspecteurs de kwaliteit van hun dienstverlening aantonen bij opdrachtgevers.

Stichting Veilig Spelen

De Stichting Veilig Spelen is opgericht door het Keurmerkinstituut en de branchevereniging Spelen en bewegen. Het initiatief wordt ondersteund door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De stichting heeft als doel de kwaliteit van inspecteurs van bijvoorbeeld inspectiebureaus en veiligheid van speeltoestellen op openbare gelegenheden te verhogen en te toetsen. Dit wil de stichting bereiken door onder andere examens af te nemen en gediplomeerden te registreren.

Meer informatie

Ga naar de contactpagina voor meer informatie over de Stichting Veilig Spelen en/of de certificaten SVS Inspecteur Spelen.